Firma

Firma Handlowo – Usługowa HIOB-SERWIS powstała 01 czerwca 2010, jednak pomysł na prowadzenie działalności zrodził się dużo wcześniej, bo już w 2002 roku. W pierwszych latach działalność skupiała się głównie na szkoleniach i obsłudze firm pod względem BHP.

Ciągła obserwacja rynku oraz zapotrzebowanie na inne usługi zapoczątkowała pomysł na rozszerzenie działalności o szkolenia w zakresie obsługi maszyn i urządzeń służących do podnoszenia ładunków i osób. W niedługim czasie powstał Ośrodek Szkoleniowy, który przygotowywał operatorów żurawi samojezdnych i przenośnych, wózków widłowych, podestów ruchomych, suwnic oraz innych urządzeń podlegających UDT do egzaminu państwowego, celem nabycia odpowiednich kwalifikacji.

Następnym krokiem w kierunku rozwoju firmy było podjęcie decyzji, aby rozszerzyć działalność nie zmieniając jej głównego profilu, gdyż nadal główną ideą było bezpieczeństwo pracy. Wachlarz działalności został poszerzony o serwis maszyn i urządzeń podlegających pod Dozór Techniczny.

Firma skupiła się nie tylko na szkoleniu operatorów, ale również na przygotowaniu samych maszyn i urządzeń do bezpiecznej pracy, świadcząc usługi napraw, konserwacji, odtwarzania dokumentacji oraz rejestracji w UDT.

Ciągle poszerzające się grono zadowolonych klientów i potrzeba wdrażania kolejnych usług spowodowało, iż działalność rozwinięto o montaże urządzeń technicznych (urządzeń transportu bliskiego).

Zaplecze szkoleniowe

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniu klientów od 01 września 2019 roku oddajemy do ich dyspozycji wygodną salę szkoleniową wraz z przestronnym biurem obsługi klienta w nowej lokalizacji mieszczącej się przy ulicy Obwodowej 7 w Kraśniku. Do dyspozycji oddajemy również sprzęt służący do praktycznej nauki jazdy oraz obsługi urządzeń.

Nasi wykładowcy są specjalistami w dziedzinach bezpośrednio związanych z tematyką prowadzonych szkoleń.

Zaplecze serwisowe

W skład zaplecza serwisowego wchodzą trzy przestronne stanowiska warsztatowe z pełnym wyposażeniem. Posiadamy również samochody serwisowe, aby na czas docierać do naszych klientów.

Nasi technicy posiadają niezbędne umiejętności i kwalifikacje do wykonywanych prac.

Posiadamy uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w szerokim zakresie, pozwalające na świadczenie kompleksowych usług.

Od 07 stycznia 2020 roku posiadamy uprawnienia do modernizacji urządzeń transportu bliskiego, nadane decyzją prezesa Urzędu Dozoru Technicznego Nr UD-13-63-P/1-20 co pozwala nam na kolejne rozszerzenie działalności.