Oferta

Usługi w zakresie BHP:

szkolenia pierwsza pomoc Kraśnik

Usługi w zakresie BHP:

 • Szkolenia BHP wszystkich grup pracowniczych
 • Prowadzenie badań i pomiarów środowiska pracy (instalacja elektryczna, oświetlenie elektryczne, oświetlenie ewakuacyjne, instalacja odgromowa, wyłącznik główny prądu itp.
 • Opracowania dokumentacji BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Dokumentacja powypadkowa
 • Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
 • Instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń
 • Kompleksowa obsługa instytucji, przedsiębiorstw, firm pod względem BHP
 • Przeglądy budynków pod względem bhp

Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy

ochrona przeciwpożarowa Kraśnik

Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

szkolenia przeciwpożarowe Kraśnik

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • Szkolenia ppoż oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Montaż, przegląd konserwacyjny i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Opracowanie planów ewakuacji obiektu
 • Właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych
 • Opracowanie procedur ewakuacyjnych
 • Przeprowadzanie próbnej ewakuacji
 • przegląd budynków pod względem p.poż

Kursy specjalistyczne

procedury ewakuacyjne Kraśnik

Kursy specjalistyczne

 • Wózki widłowe
 • Żurawie
 • Podesty
 • Suwnice
 • Inne urządzenia podlegające pod UDT

Naprawa i serwis UTB

kurs wózek widłowy Kraśnik

Naprawa i serwis UTB

 • Żurawie przenośne (HDS)
 • Żurawie warsztatowe
 • Podesty ruchome (podnośniki koszowe i windy samochodowe)
 • Wózki widłowe
 • Wciągarki, wciągarki
 • Suwnice
 • Resurs
 • Przeglądy specjane

Posiadamy uprawnienia do modernizacji urządzeń transportu bliskiego, nadane decyzją prezesa Urzędu Dozoru Technicznego
Nr UD-13-63-P/1-20

Wykaz uprawnionych zakładów krajowych zamieszczony na stronie UDT