Oferta

Usługi w zakresie BHP:

szkolenia pierwsza pomoc Kraśnik

Usługi w zakresie BHP:

  • Szkolenia BHP wszystkich grup pracowniczych
  • Prowadzenie badań i pomiarów środowiska pracy (instalacja elektryczna, oświetlenie elektryczne, oświetlenie ewakuacyjne, instalacja odgromowa, wyłącznik główny prądu itp.
  • Opracowania dokumentacji BHP
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Dokumentacja powypadkowa
  • Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
  • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
  • Instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń
  • Kompleksowa obsługa instytucji, przedsiębiorstw, firm pod względem BHP
  • Przeglądy budynków pod względem bhp