Oferta

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

szkolenia pierwsza pomoc Kraśnik

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

  • Szkolenia ppoż oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
  • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Montaż, przegląd konserwacyjny i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego
  • Opracowanie planów ewakuacji obiektu
  • Właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych
  • Opracowanie procedur ewakuacyjnych
  • Przeprowadzanie próbnej ewakuacji
  • przegląd budynków pod względem p.poż